Verdensmål er hverdag

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er hverdag i Tankegang.
Vi hjælper kommuner og forsyninger med at udvikle og synliggøre store og små projekter, som bidrager til at føre et eller flere verdensmål ud i livet.
Som virksomhed arbejder vi med verdensmålene, så Tankegang hele tiden bliver mere og mere bæredygtig.
 
 
ARBEJDE MED KOMMUNER OG FORSYNINGER
I praksis er det særligt seks verdensmål, vi arbejder med sammen med kommuner og forsyning:
 
6. Rent vand og sanitet
Kampagner for rent drikkevand og for spildevandsrensning. 
 
7. Bæredygtig energi
Udvikling og synliggørelse af kommuners og byers indsatser med den grønne omstilling.
 
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Borgerinddragelse og samskabelse, som sikrer ejerskab og engagement for fælles løsninger, der gavner byen og lokalsamfundet.
 
12. Ansvarligt forbrug og produktion
Adfærdskampagner og events, som sætter fokus på den enkeltes forbrug og gør det nemt og sjovt at træffe ansvarlige valg
 
13. Klimaindsats
Information, kampagner og borgerinddragelse om klimasikring af byer 
 
15. Livet på land
Borgerinddragelse, udviklingsplaner og synliggørelse af kvaliteterne ved at bo på landet.
Tankegang hjælper kommuner og forsyningsselskaber med at synliggøre verdensmålene i forbindelse med de projekter, vi er involveret i. På den måde får indsatsen dobbelt effekt. Den gavner både det konkrete projekt og udbredelsen af verdensmålene som en fælles og individuel forpligtelse.
 
 
TANKEGANG SOM VIRKSOMHED
Vi ønsker løbende at udvikle virksomheden i mere bæredygtig retning. Det sker på tankegangsk maner ved at sætte handling bag. Hvert år søsætter vi nye interne initiativer for at leve op til verdensmålene. 
Eksempler:
 
1. Afskaf fattigdom
 
2. Stop sult
Vi er holdt op med at give vingaver og sponsorbidrag. I stedet giver vi pengene til nødhjælp ude i verden.   
Vi opfordrer medarbejderne til at organisere egne indsamlinger til nødhjælp og giver arbejdstimer til det.
 
12. Ansvarligt forbrug og produktion
Vi sorterer vores affald.
Vi undgår at købe unødvendige kinesiske varer.
Vi køber økologiske fødevarer 
Vi printer kun det allermest nødvendige
Vi sælger lopper til hinanden og giver en del af pengene til nødhjælp
Vi køber ikke vand på plastflasker. Postevand er bedre, billigere og mere klimavenligt.
Vi tager madrester med hjem
Vi opfordrer medarbejderne til at give firmajulegaven til et godt formål
Vi arbejder løbende med at skærpe kravene til vores leverandører
 
13. Klimaindsats
Vi vurderer kritisk, om det er nødvendigt at flyve.
Hvis vi flyver, støtter vi klimaprojekter via atmosfair.de
Vi kører gerne sammen og opfordrer alle til at bruge deletjenester
Vi overholder fartgrænserne