Stener Glamann
Journalist & direktør
53 73 12 02
stener@tankegang.dk

Kort om mig

Jeg er rådgiver, sælger og direktør i Tankegang. Jeg rådgiver kommuner og forsyningsselskaber om strategi, ledelse og kommunikation.
Jeg tilrettelægger og leder processer, der fører til en vision, strategi, værdier eller et andet synligt resultat, som jeg og Tankegang kan formidle visuelt og sprogligt.
Jeg hjælper med at omsætte kundens udfordringer til kommunikationsløsninger. Jeg skriver tekster, fordi jeg ikke kan lade være.

Jeg har fulgt med i kommunernes verden, har skrevet om kommuner, er kommet på rådhuse og har løst opgaver sammen med kommunerne i hele mit arbejdsliv. Jeg læser om kommuner hver dag og følger med i det politiske og i stort set alle kommunernes fagområder.

Uddannelser
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus
Diplom i udviklingsledelse, Ankerhus, Aarhus

Besøg mig på LinkedIn
Besøg mig på Twitter
Besøg min blog

Mit Verdensmål
Alle medarbejdere i Tankegang har adopteret et af FN's Verdensmål.
Mit er nummer 7: BÆREDYGTIG ENERGI